Moderní tanec - Exklam

Cvičení:

Pondělí 18:30 - 20:00 Malý sál
Čtvrtek 19:00 - 20:30 Malý sál

Kontakt
Marie Valentová - marie.valento@gmail.com

+420 608 170 192

Cena

3 500 Kč/ rok (možnost pololetní platby - září 2021 - 1650 Kč, leden 2022 1650 Kč)
3 100 Kč/ rok (pro členy mladší 18 let), možno platit pololetně

Přihlašování a placení probíhá bezhotovostně přes Informační systém Domeček tjsis.iddm.cz

Sezonu 2021/2022 zahajujeme pondělním tréninkem 13. 9. 2021!

Oddíl moderního tance Exklam byl pod hlavičkou TJ SIS založen v roce 2003. Tréninky nejčastěji pod vedením Marie Valentové a Slávky Gajerové věnujeme současnému scénickému tanci vycházejícímu z technik Marthy Graham, José Limona a dalších. Kromě moderny se věnujeme i klasickému a lidovému tanci a někdy i improvizaci. Klademe důraz na správnou techniku, ale i na prožitek a radost z tance. Každoročně připravujeme vystoupení, kterými obohacujeme (nejen) akce TJ SIS. Mezi externí lektory patří: Pavla Šmerdová, Jaroslav Langmaier a další.

Rádi přivítáme taneční nadšence ve věku od 16 let. (Ti mladší mohou své nadšení rozvíjet v přípravce:).