Kondiční cvičení pro ženy

Cvičení:

Pondělí 14:30 - 15:30 Malý sál
Vedoucí:
Marta Roubalová

Platby:

1 100 Kč / rok (pro starší 65+)

1 500 Kč / rok (dospělí 18 - 65 let)

Pokud je to jen trochu možné, tak registrace do jednotlivých cvičení probíhá elektronicky přes IS Domeček.

Cvičení kondiční a zdravotní gymnastiky probíhá při hudbě pod vedením zkušené cvičitelky I. třídy všestrannosti a zdravotní tělesné výchovy, absolventky Trenérské školy FTVS UK, Marty Roubalové.
Část hodiny je věnována cvičení s gumami a část cvičení na velkých míčích. Cvičení si klade za cíl skrze přirozenou pohybovou aktivitu změnit špatné pohybové stereotypy.

Těšíme se na nové zájemkyně o naše cvičení!

Tuto cvičební sezonu zahajujeme v týdnu od 3. 10. 2022

Ukázka cvičení (2016, 2017).