Atletika malý sál

Cvičení:

Pondělí 16:00 - 17:00 Malý sál
Středa 16:00 - 17:00 Malý sál
Čtvrtek 16:00 - 17:00 Malý sál

Středa 16:00 - 17:00 Velký sál
Čtvrtek 16:00 - 17:00 Velký sál

Cena

Děti 2 100 Kč / pololetí nebo 3 100 Kč / pololetí.
Dospělí 1000 Kč / pololetí

Platby probíhájí bezhotovostně, je třeba se registrovat a zapsat do oddílu přes tjsis.iddm.cz

Kde trénujeme

leden – duben / listopad – prosinec: Sokolovna TJ SIS - Plzeňská 27, Praha 5 - www.tjsis.cz

květen, červen / září, říjen: Letní cvičiště Mrázovka - Mrázovka 1566, Praha 5 – www.sportmrazovka.cz

Ozvěte se, rádi zodpovíme jakékoliv dotazy k metodice a/nebo organizaci tréninků.

Vedoucí oddílu:
Bohdan Fuka
+420 739 634 052

TJ Sokol I. Smíchov – Atletika

Oddíl atletiky nabírá členy do tréninkových skupin - mladší přípravka, starší přípravka a žactvo.

Registrace a zápis do oddílu probíhá přes tjsis.iddm.cz.

Pro zájemce o soustředěnější atletický trénink a více závodění otevíráme na barrandovské ZŠ V remízku výběrovou starší přípravku. Tréninky budou v úterý, středu a čtvrtek vždy od 16:00 do 17:30. Vyplňte prosím předběžnou přihlášku na tjsis.iddm.cz a přijďte na první "testovací" trénink.

Komu je přípravka určená

Dívkám a chlapcům na I. stupni ZŠ (6 - 12 let) bez rozdílu předchozí sportovní zkušenosti a míry „talentu“. Nevychováváme dorostenecké šampiony v atletice. Vychováváme všestranné sportovce.

Filosofie

Naším cílem je rozvoj přirozených pohybových schopnosti jednotlivých dětí a vytvoření/ukotvení pozitivního vztahu k pravidelnému sportování. Děti orientujeme od spontánního pohybu postupně ke sportu a sportovní přípravě. Atletická náplň se stává součástí dospívání dětí. Postupně se zdokonalují v přirozených pohybových aktivitách a osvojují si nové dovednosti. S přibývajícím věkem postupně zařazujeme prvek cíleného rozvoje individuálního talentu a posouvání vlastních limitů. Náš oddíl je řádným členem Českého atletického svazu a děti se zapojují do jím pořádaných soutěží. Chceme formovat nejen pohybové schopnosti, ale především osobnostní vlastnosti mladých sportovců, od rozvoje koncentrace a vůle až po kolektivní cítění a smysl pro spolupráci.

Metodika

Za důležité považujeme vytvoření přátelské atmosféry v dětském kolektivu, pestrou paletu cvičení a her, společně s postupným a záměrným tréninkovým působením. Hojně využíváme hry a soutěže. Ty však vždy slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl samy o sobě. Protože v této věkové skupině nejsou v pohybové výkonnosti významné rozdíly mezi chlapci a děvčaty, pracujeme koedukovaně. V nejvyšší možné míře se snažíme respektovat úroveň biologického vývoje a pohybových dovedností dítěte. Děti proto dle potřeby rozdělujeme do tréninkových skupin podle úrovně jejich zralosti a dovedností. Kalendářní věk ani pohlaví nejsou v tomto ohledu rozhodujícím kritériem pro zařazení dítěte do skupiny. V každé skupině je vždy maximálně 20 dětí, tj. 10 dětí na trenéra. Pro posílení dynamiky ve skupině a větší pestrost tréninků pracujeme ve dvojici.

Logistika

Děti trénují dle individuálních časových možností a zájmu jednou nebo dvakrát týdně. Dvakrát do roka, na podzim a na jaře jezdíme s dětmi sportovní víkend věnovaný turistice, sportovní všestrannosti a technice atletických disciplín.

Kdo trénuje

PaedDr. Vladimír Korbel (1943) – metodický garant / trenér
Atletický a kondiční trenér, držitel doktorátu z pedagogiky (teorie sportovního tréninku). Dlouhá léta působil jako trenér na ASC Dukla Praha a jako pedagog na FTVS UK v Praze. Mezi jeho svěřence patřili např. vice-mistr Evropy v běhu na 400 m překážek (2002) Jiří Mužík, mistr světa v dlouhém triatlonu (1999) Jan Strangmüller nebo mistryně ČR v maratonu (2007) Veronika Brychcínová. Ve své trenérské práci se zaměřuje na práci s energií a maximalizaci efektivity vynaloženého úsilí.

Bohdan Fuka (1979) – trenér
Aktivní vytrvalostní běžec, odchovanec AC Sparta Praha. Na FTVS UK studoval u Vladimíra Korbela. Hráč a rozhodčí lakrosu. Profesně se od roku 2003 věnuje vzdělávání dospělých jako konzultant, lektor a kouč. Jeho profesním krédem je pomáhat lidem i organizacím naplňovat jejich přirozený potenciál. Základní premisou jeho práce je respekt k osobnosti a potřebám jednotlivce a pohled na něj, jako na jedinečný kapitál a nikoliv zdroj čekající na „vytěžení“.


Atletická přípravka 2015 - 2016

Atletická přípravka 2015 - 2016Atletická přípravka 2015 - 2016