Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov


Naše jednota má dlouholetou tradici a v roce 2013 uplynulo již 145 let od jejího založení. Můžeme se pochlubit početnou členskou základnou (k 31. 12. 2016 911 členů) a bohatou nabídkou nejen cvičebních aktivit podpořené dobrým zázemím.

Důležité historické mezníky TJ SIS

  • 1868 založení jednoty
  • 1923 název „Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov"
  • 1939 až 1945 – organizace Sokol během nacistické okupace zrušena
  • 1948 až 1989 běhěm totalitního komunistického režimu - název Sokol zakázán, používaný název byl TJ Závody W. Piecka, později TJ Naftové motory
  • 1990 až 1991 – postupně obnovena činnost Sokola, včetně původního názvu TJ Sokol I. Smíchov. Více o novodobé historii naší jednoty si můžete přečíst zde.

Budova sokolovny a letní cvičiště Mrázovka

Cvičební prostory v sokolovně i na Mrázovce jsou k dispozici nejen našim členům, ale i žákům, učitelům a profesorům škol z Prahy 5 pro hodiny tělesné výchovy, stejně jako všem obyvatelů Prahy 5 a blízkého okolí, kteří ve svém volném čase chtějí sportovat.

Jednota disponuje budovou sokolovny v Plzeňské ulici 27, ve které se nachází: velká tělocvična sokolovny s galerií, malý sál vybavený zrcadlovou stěnou, posilovna, loutkové divadélko a další přidružené prostory nutné k plnohodnotnému provozu jednoty. Druhým celkem, patřícím k naší jednotě, je velmi příjemné atraktivní letní cvičiště Mrázovka, kde je možné nalézt čtyři tenisové kurty, krytou tenisovou halu, klub s potřebným zázemím, hřiště na míčové sporty, včetně kurtů na beach volejbal a travnatou plochu, využívanou při různých akcích pořádaných jednotou.

Prostory sokolovny na Plzeňské:

velký sál - rozvrh hodin
malý sál - rozvrh hodin
posilovna - rozvrh hodin
prostory pro představení dětského loutkového divadélka "Nazdárek"

Viz foto.

Letní cvičiště Mrázovka

1924 – otevření
2005 – dobudováno odpovídající zázemí
2015 – revitalizace letního cvičiště Mrázovka

Sportoviště:
2 volejbalové kurty
2 kurty beach volejbal
4 tenisové kurty
krytá hala
volná plocha

www.sportmrazovka.cz

Logo TJ Sokol I. Smíchov

ke stažení zde

Cvičení, divadélko a společenské akce

Všechny oddíly jsou otevřené všem zájemcům o pohyb. Nábory mohou probíhat celoročně nebo příležitostně a je o nich informováno buď na venkovních nástěnkách nebo interních v prostorách jednoty. Každý rok se pravidelně konají nedělní loutková představení divadélka Nazdárek.

Cvičení je organizováno jednak v oddílech všestrannosti (Rodiče+děti, Předškolní žactvo, Mladší a starší žákyně, Mladší a starší žáci, Ženy, Dorost + muži, Starší ženy, Starší muži-kondice, Věrná garda, Jazzgymnastika, Jóga a zdravotní tělocvik, Kondiční gymnastika, Body styling, Moderní tanec, Volejbal, Basketbal) a také ve sportovních oddílech (Tenis, Lakros, Volejbal ženy, Volejbal muži, Basketbal, Moderní Karate, Atletika).

O všech akcích, které naše TJ pořádá, je možno se dozvědět nejen z internetových stránek nebo Facebooku, ale také z informačních vývěsek na Praze 5:

  • na budově sokolovny T.J. SIS, Plzeňská 27
  • U Anděla, na začátku Nádražní ulice mezi ČSOB a prodejnou Klenoty
  • Na Vinici – Peroutkova 2 (ihned u stanice autobusu č. 137)

Pomáhají nám