Novodobá historie TJ Sokol I. Smíchov


Novodobá historie TJ Sokol I. Smíchov

Tělocvičná jednota SOKOL I. SMÍCHOV znovu povstala

V prosinci 1989 se pět bývalých členů naší více než 40 let zakázané sokolské jednoty zúčastnilo setkání sokolů v Městské knihovně v Praze. Následně dne 7. ledna 1990 se konal první sjezd obnovující se tehdy ještě Československé obce sokolské, na kterém byli zvoleni starosta a členové výboru, SOKOL byl opět po dlouholetém zákazu činnosti ZALOŽEN.

Dnem 26. března došlo k řádnému ustavení přípravného výboru Sokola I. Smíchov a následně se 23. května konala první Valná hromada obnovující se jednoty a výboru. Starostou byl všemi 101 hlasy zvolen bratr Ing. Karel Syrový. Výbor poděkoval všem cvičitelům, kteří po dobu neexistence Sokola dobře vedli v jednotě tělovýchovnou činnost, a to i v době jednání s TJ Naftové motory o uzavření spolupráce a navrácení majetkových práv.

Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov je funkční de jure i de facto. Koncem roku 1991 vykazovala jednota 770 členů. Tíživá finanční situace znovu obnovené jednoty vyvolala řadu jednání se zahraničními zájemci o koupi či pronájem areálu Mrázovka. Náročné vyjednávací úsilí vyvrcholilo smlouvou o pronájmu přibližně jedné pětiny plochy areálu pro výstavbu hotelu s původním názvem Mozart, po výstavbě Mövenpick, po nedávném mezifiremním prodeji s názvem NH Hotels. Současná příkladná přestavba a výstavba sportovního areálu Mrázovka a neméně sokolovny na Plzeňské třídě je výsledkem pracovního úsilí tří starostů SIS (Ing. K. Syrový, PhDr. J. Toncar, Ing. O. Novák) a jimi řízených výborů, samozřejmě s pomocí finančních prostředků, získávaných především z nájmu, oddílových a členských příspěvků, příp. darů.

Na letošní volební Valné hromadě T.J. Sokol I. Smíchov byl na další tříleté období starostou znovu zvolen bratr Ing. Otto Novák, jenž předložil nový významný předpoklad příštího rozvoje naší sokolské jednoty. Věřme a doufejme, že všechny starostou předložené úvahy dojdou reálné podoby i v náročných finančních rozvahách. Tělocvíčná jednota Sokol I. Smíchov opět plně žije!