Zahájení cvičební sezóny 2022/2023

27. 7. 2022

Vážené sestry, bratři, rodiče,

závazné přihlašování do oddílů TJ Sokol I. Smíchov je v informačním systému Domeček na webové stránce tjsis.iddm.cz pro cvičební rok 2022/2023 postupně spouštěno již nyní. On-line přihlašování ještě není možné do všech oddílů, nicméně v průběhu srpna budou další přibývat! (K. 28.7. je možné se přihlásit do oddílů: atletiky, sportovní přípravky, lakrosu, taneční přípravky, předškoláků a žákyň).

Začátek cvičení v tomto roce bude v týdnu od 12. 9. 2022, pokud vedoucí oddílů nestanoví jinak. V průběhu srpna pak uveřejníme přesné termíny pro oddíly jednotlivě na jejich oddílových profilech

Všem cvičencům přejeme krásné prožití letních prázdnin a úspěšný a radostný cvičební rok 2022/2023!

Marie Nevelöšová
jednatelka TJ SIS¨

Dětský den a letní slavnost 13. 6. 2022
Dětský den na Mrázovce 13. 6. 2022