Pozvánka na vzpomínkový večer

11. 10. 2021

Vážené sestry, bratři, přátelé naší jednoty, přijměte pozvání na vzpomínkový večer věnovaný našemu bratru, emeritnímu starostovi, Karlu Syrovému.