Konec cvičební sezóny 2018/2019

26. 6. 2019

Děkujeme všem našim cvičencům za jejich nasazení a přízeň naší jednotě v právě končící cvičební sezóně 2018/2019 a těšíme se na shledání zase v září, kdy bude cvičební rok zahájen Dnem otevřených dveří - zápisem do oddílů ve středu 4. září 2019 od 16 hodin v sokolovně na Plzeňské a zároveň na letním cvičišti Mrázovka.

Přejeme všem našim členům a přátelům TJ SIS příjemné prožití prázdnin!

Za výbor TJ SIS a všechny cvičitele a trenéry,
Marie Valentová
jednatelka

Dětské odpoledne a letní slavnost na Mrázovce 17. 6. 2019